Skærmbillede 2017-06-24 23.48.09

Trafikinformation på stævnedagen

Trafikinformation Deloitte Øresund Triathlon søndag 25. juni 2017

Trafiktelefon: 50131990
På stævnedagen vil det være muligt at ringe til vores Trafikhotline , her vil en fra vores team kunne hjælpe hvis du har spørgsmål kørsel på de pågældende dage.
Åben fredag fra klokken 09-17, lørdag 10-16 og søndag fra klokken 07.00-15.00.

Ruten
Start: Skovshoved Havn – Charlottenlund Strandpark – Strandvejen – Hvidørevej -Christianholmsvej -Klampenborgvej- Hjortekjærsvej – Rævehøjvej – Lundtoftegårdsvej -Akademivej -Lundtoftevej -Nøjsomhedsvej -Ørholmvej -Skodsborgvej -Kongevejen – Hørsholm Kongevej – Rungstedvej- Folehavevej – Strandvejen –Ruten gennemkøres 2 gange

Vedr. trafikomlægninger tjek www.movia.dk ellers nederst på denne side.

Trafikale ændringer i Tidsrummet kl. 07.00-13.00
Der bliver en del trafikale ændringer i forbindelse med afholdelsen af cykeldelen. De gælder en del veje i Gentofte, Lyngby, Rudersdal Hørsholm, Rudersdal og Lyngby og vil medføre en del ændringer for bil- og bustrafikken.
Derfor skal du regne med lidt længere transporttid i forbindelse med bilkørsel på og omkring ruten. Nogle steder kan du blive nødt til at køre en omvej.

Nedenfor kan du finde detaljeret information om hvordan løbet påvirker trafikken samt finde kort over vejlukninger.
Ruten og alle trafikomlægninger er nøje planlagt således at meget få borgere bliver lukket inde i deres boligkvarter. Der vil visse steder være tvungen omkørsel ad alternative kørselsveje, hvilket enkelte steder vil betyde risiko for kødannelse.

Vi har assistance fra Hjemmeværnet, trafikofficials samt politiet, der medvirker til at afvikle trafikken så smidigt som så godt og effektivt som muligt.

Vi håber, at beboere og trafikanter i de berørte områder vil udvise forståelse, tage del i arrangementet og være med til at give de mange triathleter en god oplevelse. Ved eventuelle spørgsmål eller problemer kontaktes Gentofte Triathlon Klub på info@oeresund-triathlon.dk

Trafikinfo Kort: (CYKELRUTEN)
Der køres af følgende rute: Skovshoved Havn – Strandvejen – Hvidørevej -Christianholmsvej -Klampenborgvej- Hjortekjærsvej – Rævehøjvej – Lundtoftegårdsvej -Akademivej -Lundtoftevej -Nøjsomhedsvej -Ørholmvej -Skodsborgvej -Kongevejen – Hørsholm Kongevej – Rungestedvej – Folehavevej – Strandvejen –Ruten gennemkøres 2 gange

Se detaljeret kort over Ruten

Trafikkort_alle

Forslag til alternative veje/omkørsler, hvor der forekommer afspærringer.
Gentofte

Kystvejen/Strandvejen:
Kystvejen/Strandvejen er spærret i begge retninger til Klampenborg tidsrummet kl. 0500 – 1700. Strandvejen nord for Klampenborg er ligeledes spærret i Sydgående retning indtil kl. 13.00.

Strandvejen/Kystvejen
Strandvejen er spærret fra Charlottenlund Fort til Taarbæk Strandvej. Skal du mod Nord, kan du køre via Maglemosevej, Bernstorffsvej til motorvejen. Beboere omkring Dyrehavevej/Klampenborgvej, kan køre ad Strandvejen/Gammel Strandvej til Emiliekildevej og videre mod Bernstorffvej.
Lukningen ophører klokken 15.00.

Klampenborgvej
Spærret i retning mod Lyngby. Skal du mod Lyngby kan du benytte Ordrupvej, Jægersborg Allé.
Lukningen ophører klokken 11.00

Jægersborg Allé
Jægersborg Allé lukket for indkørsel fra rundkørslen ved femvejen og Strandvejen. Hele den sydlige halvdel af vejen er spærret fra Bregnegårdsvej til femvejen. Der vil være adgang til restaurant Mash og Skovridderkroen via via Ordrup Jagtvej. Lukningen ophører klokken 15.30.

Hvidørevej
Spærret mellem Strandvejen og Christianholmsvej.
Lukningen ophører klokken 13.00

Strandvejen
Strandvejen er spærret i sydlig retning fra Hørsholm til Hellerup. Skal du mod Nord, henviser vi til at benytte motorvej E47 (Tilkørsel ved Lyngby).

Lyngby

Omkørsler
Trongårdsparken.
Det er under hele stævnet muligt at køre ud og ind fra Trongårdsparken. Der er dog kun til/frakørsel via Hjortekærsvej til Klampenborgvej.
Lukning ophører klokken 11.15

Fortunparken, Dyrehavegårdsvej osv.
Skal man Nordpå, er det muligt at køre ud Via Fortunparken. Skal man i Sydlig retning, er der etableret en sluse ved Fortunparken, hvor beboere kan blive sluset til fra.  Klampenborgvej.
Lukning ophører klokken 11.15

Eremitageparken, Skovsvinget osv.
Rævehøjvej vil være spærret under hele stævnet, du skal benytte udkørslen Ved Vejporten. Herfra vil der være adgang til motorvejen, både sydgående og nordgående.
Lukning ophører klokken 11.15

Danmarksvej, Egegårdsvej, Kulsviervej.
Vejene er spærret ved Nøjsomhedsvej, skal du ud bedes du benytte de sydlige udkørselsveje, enten via Kulsviervej, eller Danmarksvej.
Lukning ophører klokken 11.30

Nymøllevej, Grønlandsvej, Valnøddebakken.

Udkørslen til Ørholmvej er spærret, det er fra disse kun muligt at køre ud via krydset Nymøllevej/Lundtoftevej og derfra videre til motorvejstilkørslerne.
Lukning ophører klokken 11.30

Geelsvænget, Geelsdalen, Holmeparken
Det er ikke muligt at svinge til venstre ad Skodsborgvej. Adgang til Kongevejen kan ske via Bredevej.
Lukning ophører klokken 12.00

Geelskovvej og Geelskovparken
Under stævnet vil det være muligt at blive sluset ud på Skodsborgvej, men kun i retning mod Nærum. Adgang til Kongevejen skal ske via Bredevej, eller Holmeparken/Lindevangen.
Lukning ophører klokken 12.00

Skodsborgvej:
Skodsborgvej er Spærret ved Rundkørslen Skodsborgvej/Ørholmvej. Det er muligt at køre i retning mod Nærum, men kun til denne rundkørsel, herfra kan der kun køres ad Ørholmvej.
Kørsel er ikke mulig i vestlig retning fra Ørholmvej (Mod Virum)
Lukning ophører klokken 12.30

For beboere ved Holmekrogen
Udkørsel til Skodsborgvej ved Holmekrogen er muligt under hele stævnet. Dog kun i Østlig retning- og der kan der kun køres til rundkørslen, herfra kan der kun køres ad Ørholmvej. Udkørsel til Kongevejen sker via vejen ved Shell.
Lukning ophører klokken 12.30

Taarbæk
Skal du mod Nord via Strandvejen, skal du benytte den Nordlige udkørsel. Via den Sydlige udkørsel, kan du blive sluset over til Dyrehavevej og gammel Strandvej.
Lukning ophører klokken 13.00

Rudersdal
Omkørsler  

Skodsborgvej
Skodsborgvej er spærret ved rundkørslen Skodsborgvej/Ørholmvej. Adgang til Nærum kan ske via Klampenborgvej og E47N til Nærum.
Afspærring ophører klokken 12.30

Kongevejen
Kongevejen kan benyttes i begge retninger, dog vil der under stævnet være hastighedsbegrænsning på 50 km/t.
Afspærring ophører klokken 12.30

Holte Midtpunkt.
Det er under hele stævnet muligt at køre ud og ind fra Kongevejen til Holte Stationsvej. Der er spærret for adgangen til Øverødvej.
Afspærring ophører klokken 12.30

Øverødvej
Øverødvej er spærret ved Holte Midtpunkt. Det vil under stævnet ikke være muligt at krydse Kongevejen ved Holte Midtpunkt krydset.
Afspærring ophører klokken 12.30

Mortensvej, Karensvej, Grünersvej, elmevej, Rudekæret, Søholmen
Disse veje er spærret mod Kongevejen, udkørsel kan ske via Rudersdalsvej, Øverødvej.
Afspærring ophører klokken 12.30

Hørsholm Kongevej
Hørsholm Kongevej er spærret i retning mod Hørsholm. Skal man mod Hørsholm bedes man benytte tilkørslen via Ravnsnæsvej I Birkerød.
Afspærring ophører klokken 12.30

Hørsholm

Hørsholm Kongevej
Hørsholm Kongevej er spærret i retning mod Hørsholm.
Afspærring ophører klokken 12.30

Brådebæk
Af sikkerhedshensyn er der under Deloitte Øresund Triathlon kun mulighed for at køre mod Holte. Hørsholm Kongevej er spærret i retning mod Hørsholm. Skal du mod København, henviser vi til at bruge Kongevejen og køre over Lyngby.
Afspærring ophører klokken 12.30

Ubberød
Af sikkerhedshensyn er der under Deloitte Øresund Triathlon ingen udkørsel fra Ubberødvej. Da Hørsholm Kongevej er spærret i retning mod Hørsholm. Der vil i begrænset omfang være mulighed for at blive blive sluset igennem- og køre mod Holte. Ved udkørsel fra Ubberødvej, skal du kontakte officials eller politihjemmeværn og alle anvisninger skal følges. OBS! Der vil kun i meget begrænset omfang være mulighed for at beboere kan blive sluset ud i ovenstående tidsrum.
Afspærring ophører klokken 12.30

Motorvej E47 til/frakørsel
Denne er spærret under hele stævnet, vi henviser til tilkørselsmulighederne ved nummer 9. (Frederiksborgvej)
Afspærring ophører klokken 12.30

Rungstedvej Østlig retning
Rungstedvej er spærret for gennemkørsel mellem Hørsholm Kongevej og Usserød kongevej. Der er omkørsel via Hørsholm Allé og Usserød Kongevej.
Afspærring ophører klokken 12.30

Gammel Hovedgade, Ved Møllen
Der er under stævnet ikke mulighed for at benytte disse veje til udkørsel til Rungstedvej.
Afspærring ophører klokken 12.30

Folehavevej
Spærret i østlig retning (Mod Strandvejen).
Afspærring ophører klokken 12.30

Skovvænget, Gøgevang området.Herfra vil det ikke være muligt at svinge til venstre ad Folehavevej, da denne er spærret mod Strandvejen.
Afspærring ophører klokken 12.30

StrandvejenStrandvejen er spærret i sydlig retning fra Folehavevej helt til Hellerup. Skal man mod København, henviser vi til at benytte motorvej E47 tilkørsel Frederiksborgvej.
Afspærring ophører klokken 12.30

Parkering

Da parkeringsmulighederne i området er begrænsede, anbefaler vi at man på løbsdagen så vidt muligt benytter sig af offentlig transport og lader bilen stå. Der er nogle parkeringspladser ved Travbanen (Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund). Da der er loppemarked ved Charlottenlund station, er det ikke muligt at parkere der.

Omlægninger af busruter

Følgende buslinjer vil blive berørt af omlægninger/indstilling fra driftsstart kl. 05.00 og indtil kl. ca. 13.00: Se præcise ændringer her:  http://dinoffentligetransport.dk/ og https://www.rejseplanen.dk/

Linje 1A – 150S – 182 – 183 – 184 – 185 – 190 – 193 – 194 – 195 – 197 – 300S – 334 – 354 – 388 og 500S.
Linje 1A, til Klampenborg kører kun til Hellerup Station indtil kl. ca. 15.30
Linje 150S, skal i begge retninger Helsingør Motorvejen frakørsel 9 Hørsholm C – Frederiksborgvej – Hørsholm Alle – Usserød Kongevej.
Linje 182, driften indstilles.
Linje 183, driften indstilles.
Linje 184, Kører Holte Stationsvej – Vejlesøvej – Frederiksdalvej
Linje 185, kører kun til Ordrup Torv via Hyldegårdsvej – Hyldegårds Tværvej – Ordrupvej.
Linje 190, skal i begge retninger køre ad Frederiksdalsvej – Kongevejen – Skovbrynet – Fuglevadsvej

– Sorgenfrigårdsvej – Klampenborgvej – Lyngby Torv – Lyngby Station.
Linje 193, driften indstilles.
Linje 194, Skodsborgvej – Helsingørmotorvejen – Klampenborgvej – Lyngby Torv – Lyngby Station.
Linje 195, driften indstilles.
Linje 197, skal i begge retninger køre ad Kongevejen – Birkerød Kongevej – Birkeporten –Ravnsnæsvej – Biskop Svanes Vej – Byagervej.
Linje 300S, skal i begge retninger køre ad Klampenborgvej – Helsingør Motorvejen.
Linje 354, skal i begge retninger køre ad Kongevejen – Birkerød Kongevej – Birkeporten –
Ravnsnæsvej – Frederiksborgvej – Hørsholm Alle – Usserød Kongevej.
Linje 388, kører kun til Rungsted station. (Rungsted Station – Lyngby Station betjenes ikke.
Driften mellem Taarbæk og Lyngby Station indstillet indtil kl. ca. 13.00.)
Linje 500S, skal i begge retninger køre ad Ravnsnæsvej – Frederiksborgvej – Hørsholm Alle
– Usserød Kongevej.
Bemærk; at Kongevejen er spærret for trafik til og fra Øverødvej i tidsrummet kl. ca. 07.00 til 12.00

 

Stævnereglement Sprinten

Reglement for deltagelse

 • Det er ikke tilladt at have kørende/cyklende ledsagere på ruten. Overtrædelse af dette vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

 • Startnummeret skal være på svømmehætten, bæres på hjelm og cyklens ramme samt bæres synligt på nummerbælte eller brystet på løbeturen. Det må ikke ændres eller overdrages til anden person.
 • Alle, som er korrekt tilmeldt og gennemfører løbet inden for tidsrammen, får medalje samt diplom med mellemtider, sluttid og placering.
 • Sidste deltager på ruten er markeret med en cykelrytter/knallert bagerst i feltet, iført orange vest.
 • Tilmelding kan kun foretages online via deloitteoeresundtriathlon.dk eller Ultimate Sport Services hjemmeside.
 • Forhindres en deltager i at stille op, har denne ingen krav på tilbagebetaling af startgebyret, uanset årsagen til afbuddet.
 • Der kan tegnes afbudsforsikring.


Deltager accepterer

 • Jeg erklærer med min tilmelding, at min deltagelse i løbet sker på eget ansvar, og at arrangøren og Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner ikke kan pålægges noget ansvar af nogen art.
 • Jeg erklærer mig rask og i fysisk form til deltagelse i løbet.

 • Jeg accepterer med min tilmelding, at foto, filmoptagelser, interview, reklamer o.l. frit kan benyttes.

 • Jeg bekræfter, at mit oplyste fødselsår er korrekt, og at jeg ikke kan overdrage mit startnummer til en anden person.
 • Jeg er bekendt med, at jeg bliver diskvalificeret, hvis det officielle startnummer ændres, især hvis sponsornavnene bliver ukendelige.
 • Bliver jeg forhindret i at deltage eller i tilfælde af force majeure, har jeg ikke krav på tilbagebetaling af tilmeldingsgebyret.
 • Afbestillingsforsikring gælder ikke ved fx kloakoverløb eller lignende vejrforhold, som er ude af menneskelig kontrol.
 • Jeg er bekendt med, at jeg kan blive diskvalificeret, hvis jeg modtager ulovlig hjælp under deltagelsen.

Regler for stævnet

 • Der køres efter Dansk Triatlon Forbunds regelsæt. De vigtigste punkter opsummeres nedenfor:
 • Deltagerne forpligtes til at følge arrangørers, dommeres og officials anvisninger.
 • Færdselsloven gælder, hvor intet andet er anvist.
 • Der må IKKE draftes på cyklingen, der køres efter 10 meter-regel. Det vil sige, man skal holde 10 meters afstand op til næste atlet.
 • Deltagerne er forligtiget til at udvise god sportslig opførsel.
 • Mp3-afspillere er IKKE tilladt at benytte.
 • Der må IKKE benyttes elcykel.
 • Under stævnet skal ALT være i den udleverede pose – kun et par sko må være uden for denne. Hvis dette ikke er i orden, kan du blive kaldt tilbage af dommerne.

Svømning

 • Der skal svømmes med våddragt.
 • Det er IKKE tillladt at benytte neoprenhandsker og -fødder eller håndplader. Der vil være inspektion kort før start.
 • Svømmeruten overvåges fra følgebåde med læge samt kajakhold og paddleboards.
 • Hvis vandtemperaturen er under 14 grader en time før start, afkortes svømningen eller kan helt aflyses.
 • I tilfælde af kloakoverløb i dagene op til stævnet kan svømningen aflyses.

Cykling

 • Det er IKKE tilladt at drafte, der køres med 10 meter-regel.
 • Der må ikke modtages hjælp til punkteringer eller mekanisk defekt af andre end dommere eller officielle hjælpere.
 • Der skal køres med godkendt cykelhjelm.
 • Startnummeret skal bæres synligt på ryggen.
 • Cykelhjelmen skal påspændes, inden cyklen løftes ud af cykelstativet, og den afspændes først, efter at cyklen er sat i stativet igen efter endt cykling.
 • Nummermærker skal påsættes foran og på hver side af hjelmen samt på saddelpind eller kabel på cyklen.
 • Mp3-afspillere mv. er IKKE tilladt at benytte.

Løb

 • Startnummeret skal bæres synligt foran på kroppen.
 • Mp3-afspillere mv. er IKKE tilladt at benytte.
 • Du kan læse mere i vores FAQ

Stævnereglement Sprinten

Reglement for deltagelse

 • Det er ikke tilladt at have kørende/cyklende ledsagere på ruten. Overtrædelse af dette vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

 • Startnummeret skal være på svømmehætten, bæres på hjelm og cyklens ramme samt bæres synligt på nummerbælte eller brystet på løbeturen. Det må ikke ændres eller overdrages til anden person.
 • Alle, som er korrekt tilmeldt og gennemfører løbet inden for tidsrammen, får medalje samt diplom med mellemtider, sluttid og placering.
 • Sidste deltager på ruten er markeret med en cykelrytter/knallert bagerst i feltet, iført orange vest.
 • Tilmelding kan kun foretages online via deloitteoeresundtriathlon.dk eller Ultimate Sport Services hjemmeside.
 • Forhindres en deltager i at stille op, har denne ingen krav på tilbagebetaling af startgebyret, uanset årsagen til afbuddet.
 • Der kan tegnes afbudsforsikring.


Deltager accepterer

 • Jeg erklærer med min tilmelding, at min deltagelse i løbet sker på eget ansvar, og at arrangøren og Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner ikke kan pålægges noget ansvar af nogen art.
 • Jeg erklærer mig rask og i fysisk form til deltagelse i løbet.

 • Jeg accepterer med min tilmelding, at foto, filmoptagelser, interview, reklamer o.l. frit kan benyttes.

 • Jeg bekræfter, at mit oplyste fødselsår er korrekt, og at jeg ikke kan overdrage mit startnummer til en anden person.
 • Jeg er bekendt med, at jeg bliver diskvalificeret, hvis det officielle startnummer ændres, især hvis sponsornavnene bliver ukendelige.
 • Bliver jeg forhindret i at deltage eller i tilfælde af force majeure, har jeg ikke krav på tilbagebetaling af tilmeldingsgebyret.
 • Afbestillingsforsikring gælder ikke ved fx kloakoverløb eller lignende vejrforhold, som er ude af menneskelig kontrol.
 • Jeg er bekendt med, at jeg kan blive diskvalificeret, hvis jeg modtager ulovlig hjælp under deltagelsen.

Regler for stævnet

 • Der køres efter Dansk Triatlon Forbunds regelsæt. De vigtigste punkter opsummeres nedenfor:
 • Deltagerne forpligtes til at følge arrangørers, dommeres og officials anvisninger.
 • Færdselsloven gælder, hvor intet andet er anvist.
 • Der må IKKE draftes på cyklingen, der køres efter 10 meter-regel. Det vil sige, man skal holde 10 meters afstand op til næste atlet.
 • Deltagerne er forligtiget til at udvise god sportslig opførsel.
 • Mp3-afspillere er IKKE tilladt at benytte.
 • Der må IKKE benyttes elcykel.
 • Under stævnet skal ALT være i den udleverede pose – kun et par sko må være uden for denne. Hvis dette ikke er i orden, kan du blive kaldt tilbage af dommerne.

Svømning

 • Der skal svømmes med våddragt.
 • Det er IKKE tillladt at benytte neoprenhandsker og -fødder eller håndplader. Der vil være inspektion kort før start.
 • Svømmeruten overvåges fra følgebåde med læge samt kajakhold og paddleboards.
 • Hvis vandtemperaturen er under 14 grader en time før start, afkortes svømningen eller kan helt aflyses.
 • I tilfælde af kloakoverløb i dagene op til stævnet kan svømningen aflyses.

Cykling

 • Det er IKKE tilladt at drafte, der køres med 10 meter-regel.
 • Der må ikke modtages hjælp til punkteringer eller mekanisk defekt af andre end dommere eller officielle hjælpere.
 • Der skal køres med godkendt cykelhjelm.
 • Startnummeret skal bæres synligt på ryggen.
 • Cykelhjelmen skal påspændes, inden cyklen løftes ud af cykelstativet, og den afspændes først, efter at cyklen er sat i stativet igen efter endt cykling.
 • Nummermærker skal påsættes foran og på hver side af hjelmen samt på saddelpind eller kabel på cyklen.
 • Mp3-afspillere mv. er IKKE tilladt at benytte.

Løb

 • Startnummeret skal bæres synligt foran på kroppen.
 • Mp3-afspillere mv. er IKKE tilladt at benytte.
 • Du kan læse mere i vores FAQ

Eventkalender

Holdet bag Deloitte Øresund Triathlon, arrangerer følgende events:

2015:

Torsdag d. 12. februar: Kend din cykel. Kom og lær de vigtigste reparationer og småjusteringer: Tilmeld

dig her

Søndag d. 1. marts: 6km Cross løb i Bernstorffparken: Tilmeld dig her

Tirsdag d. 17. marts: Kend din cykel. Kom og lær de vigtigste reparationer og småjusteringer: Tilmeld dig her

Onsdag d. 25. marts: Rasmus Henning: Raceforberedelse og mindset. Tilmeld dig her

Onsdag d. 15. april: Rasmus Henning: Energi- og Racestrategi. Tilmeld dig her

Søndag d. 31. maj: Iform Kvinde Triatlon ved Kildeskovshallen – Max 1400 deltagere. Læs mere og tilmeld dig her

Fredag d. 12. Juni: Deloitte Sprint Triatlon: Charlottenlund Strandpark. –  Max 1000 deltagere. Læs mere her

Søndag d. 14. Juni: Deloitte Øresund Triatlon /halv Ironman distance  –  Max. 1600 deltagere. Læs mere her UDSOLGT!!

Søndag d. 09. august: Bellevue Triatlon – Olympisk distance – Bellevue Strandpark -Max. 1000 deltagere. Læs mere her


Lørdag d. 24. Okt. Iform Hjerteløb – 5 og 10 km – stævnepladsen er ved Det ”Gamle Akvarie” – Max. 2000 deltagere Læs mere her

Kom til inspirationsforedrag med Jens Werner

Mangler du inspiration til, hvordan du skal gribe den sidste del af forberedelserne til Deloitte Øresund Triathlon an? Den 27. maj kan du komme til foredrag med den tidligere verdensmester i selskabsdans Jens Werner, der er kendt fra Vild med dans, hvor han vil dele ud af sin viden og erfaring om træning og forberedelser til store konkurrencer. Ud over at være danser er han også en ganske habil triatlet og løber, og han har gennemført Ironman og maratonløb hurtigere end langt de fleste. Foredraget koster kun 100 kr., og vi serverer sandwich og vand til deltagerne.
Du kan tilmelde dig her.

Svømmerute Sprint Triatlon

Aqua Sphere Svømmerute: 750 m OBS!! Grundet vandtemperaturen er Våddragt obligatorisk. Vores sponsor Aqua Sphere har lidt lånedraf

Aqua Sphere Svømmerute, 750m: En kort sprint, der starter ved Palo og ender lige syd for Charlottenlund Strandpark . Det er ikke nødvendigt med våddragt på denne korte distance. Se ruten her link

sprintsvoem